Bộ phận kinh doanh

Bộ phận Logistics

Giới thiệu về VINIMEX

 

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG  ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC  NGÀY HẾT HẠN
NV Kinh Doanh &  NV Hiện Trường 01 Chi nhánh Hà Nội  30/11/2017
Kế toán viên 01 Trụ sở chính 30/11/2017
Nhân viên kinh doanh   01  Trụ sở chính  30/11/2017 
Sales Admin  01 Trụ sở chính  30/11/
Sales Logistics  01 Chi nhánh Cambodia 30/11/
Accountant 01 Chi nhánh Cambodia 30/11/

 Form Apply