Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Giới thiệu về VINIMEX

 

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG  ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC  NGÀY HẾT HẠN
Admin Logistics (Nam) 01 Trụ sở chính  20/05/2018
Nhân viên hiện trường 01 Trụ sở chính 20/05/2018
Nhân viên hiện trường 03 Chi nhánh Cambodia 20/05/2018
Nhân viên XNK (Docs) 01 Trụ sở chính  20/05/2018
Finance 04 Trụ sở chính  20/05/2018
Kế toán viên 01 Chi nhánh Cambodia 20/05/2018
Thu mua (01 Nam & 01 Admin nữ) 02 Trụ sở chính  20/05/2018