Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai

Tết đến xuân về, niềm vui đón năm mới đang lan tỏa khắp mọi miền quê hương. Hoà chung không khí ấm áp vui tươi khi xuân về, và để niềm vui đón năm mới thêm trọn vẹn, tập thể Vinimex đã có một chuyến thiện nguyện mang tên “XUÂN YÊU THƯƠNG”, mong muốn được gửi gắm tới những hộ gia đình có những hoàn cảnh khó khăn, được sẻ chia để mùa xuân này tràn ngập niềm vui, để Tết này tràn ngập hạnh phúc.

Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 1 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 2 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 3 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 4 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 5 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 6 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 7 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 8 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 9 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 10 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 11 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 12 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 13 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 14 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 15 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 16 Hình Ảnh - Xuân yêu thương - Sông Ray-Cẩm Mỹ-Đồng Nai 17