Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Noel Vinimex 2017
Noel Vinimex 2017
05/01/2018
Noel là ngày lễ của gia đình, ngày đặc quyền để mọi người tròng gia đình quây quần bên nhau. Ý nghĩa [xem chi tiết]Agri Myanmar Live Stock Aug 2016
Agri Myanmar Live Stock Aug 2016
28/10/2016
Hội chợ triển lãm Nông nghiệp tại Myanmar - 2016 [xem chi tiết]

Agri Cambodia Live Stock Aug 2016
Agri Cambodia Live Stock Aug 2016
27/10/2016
Hội chợ triển lãm Nông nghiệp tại Cambodia [xem chi tiết]
< >