Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Thông tin liên hệ văn phòng Campuchia

Chi nhánh tại Campuchia
Building No. 03, 360 street , Sangkat Boeung Keng Korng I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh city, Cambodia.

 

Ms.Chantha Mr. Titra
(+855) 88 858 8861 (+855) 88 899 9661  
 chantha@vinadaiviet.com     titrakhol@vinadaiviet.com
 chanhthaneang   khol.titra
       
 Mr.An     
(+855) 88 898 8826      
ndan@vinadaiviet.com         
andongnguyen1989