Bộ phận kinh doanh

Bộ phận Logistics

Thông tin liên hệ văn phòng Campuchia

Chi nhánh tại Campuchia
Building No. 1381, National Road 2, SangKat Chak Angre Krom, Khan MeanChey, Phnom Penh, Cambodia

 

Ms.Chantha Mr. Titra
(+855) 88 858 8861 (+855) 88 899 9661  
 chantha@vinadaiviet.com     titrakhol@vinadaiviet.com
 chanhthaneang   khol.titra
       
 Mr.An     
(+855) 88 898 8826      
ndan@vinadaiviet.com         
andongnguyen1989