Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Thông tin văn phòng tại Myanmar

Văn phòng đại diện tại Myanmar
Địa chỉ: No. 62, 11th Street, 1st Floor Lanmadaw Township, Yangon

Ms.Lieu
 (+95) 918 294 664 
 pttlieu@vinadaiviet.com 
ptthulieu