Bộ phận kinh doanh

Bộ phận Logistics

Thông tin văn phòng tại Myanmar

Văn phòng đại diện tại Myanmar
Địa chỉ: No (216/B4), 4th Jade Condo, Bo Myat Tun Road, PazunTau-ng Towship,Yangon, Myanmar

Mr.Linh
 (+95) 9978 290 717  
 hvclinh@vinadaiviet.com 
 peterhoangvina