Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Sale Logisitcs - Cambodia Office

Deadline for submission:30/03/2017

Xem chi tiết


Nhân viên Admin Logistics

Thời hạn nộp hs: 15/03/2018

Xem chi tiết


Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Nhận (Hà Nội)

Thời hạn nộp hs: 15/03/2018

Xem chi tiết


Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Thời hạn nộp hs - 30/03/2018

Xem chi tiết


Trợ lý thương mại

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2018

Xem chi tiết


Accounting - Office of Cambodia

Deadline for submission: 30/03/2018

Xem chi tiết


< >