Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu (Docs-Nữ)

Thời hạn nộp hs - 20/052018

Xem chi tiết


Tuyển nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2017

Xem chi tiết


Nhân viên hiện trường

Thời hạn nộp hs: 20/05/2018

Xem chi tiết


Nhân viên Admin Logistics (Nam)

Thời hạn nộp hs: 20/05/2018

Xem chi tiết


Nhân viên Phòng Thu Mua (Nam)

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2018

Xem chi tiết


< >