Bộ phận kinh doanh

Bộ phận Logistics

Nhân Viên Kinh Doanh - Mức lương 15 – 20 triệu

Thời hạn nộp hs - 30/10/2017

Xem chi tiết


Sale Logisitcs - Cambodia Office

Deadline for submission:30/10/2017

Xem chi tiết


Accounting - Office of Cambodia

Deadline for submission: 30/11/2017

Xem chi tiết


Trợ lý kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2017

Xem chi tiết


Kế toán Nam

Thời hạn nộp hs - 30/11/2017

Xem chi tiết


Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Nhận (Hà Nội)

Thời hạn nộp hs: 30/10/2017

Xem chi tiết


< >