Bộ phận kinh doanh

Bộ phậnLogistics

Nhân viên Admin Logistics

Thời hạn nộp hs: 15/03/2018

Xem chi tiết


Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Giao Nhận (Hà Nội)

Thời hạn nộp hs: 15/03/2018

Xem chi tiết


Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Thời hạn nộp hs - 30/03/2018

Xem chi tiết


Trợ lý thương mại

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2018

Xem chi tiết


< >