Vinimex và lớp học kỹ năng sống
Ngày 27/04/2019 vừa qua là 1 ngày đáng nhớ đối với mỗi thành viên trong đại gia đình Vinimex chúng tôi. Ban Lãnh Đạo Công ty Vinimex với mong muốn được truyền tải những kỹ năng và khát vọng sống đến từng thành viên trong Công ty thông qua khóa học mang tên “Sống & Khát Vọng”, qua đó giúp cho mỗi thành viên hiểu rõ hơn về bản thân và hiểu được khát vọng sống – làm việc – cống hiến hết mình.Với phương châm của khóa học ” Learn like a baby – Học như một đứa trẻ”, những thành viên trong gia đình Vinimex chúng tôi tiếp nhận những điều mới trong cuộc sống và chúng tôi chọn nỗ lực hết mình trong mỗi công việc – mỗi hoàn cảnh.
1/1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *