Mở văn phòng đại diện tại Myanmar địa chỉ: Số 62, đường 11, Tầng 1, TT Lanmadaw, TP. Yagon, Myanmar