Chính thức thành lập Vinimex đặt trụ sở tài: Số 14, lô 6A, P. An Bình, Tp. Biên Hòa- Đồng Nai