Flip book element

DDGS

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Mỹ

Đặc tính chất lượng:
– Đạm: 26% Min
– Độ ẩm: 12.5% Max
– Xơ: 12% Max
– Tro: 6% Max

Quy cách:
– Container/Bulk

Read more

Cám dừa

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Ấn Độ, Indonesia

Đặc tính chất lượng:
– Đạm: 19% Min
– Độ ẩm: 12% Max
– Xơ: 15% Max
– Cát sạn: 2.5% Max

Quy cách:
– Bulk/Cont

Read more

Khô cải đắng

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Ấn Độ/Pakistan

Đặc tính chất lượng:
– Đạm: 35% Min
– Profat: 37% Min
– Độ ẩm: 12% Max
– Cát sạn: 2.5% Max

Quy cách:
– Container

Read more

Khô dầu cải ngọt

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Dubai, Pakistan

Đặc tính chất lượng:
– Đạm: 36% Min
– Xơ: 12% Max
– Độ ẩm: 12.5% Max
– Cát sạn: 2.5% Max
– Béo: 3% Max

Quy cách:
– Container

Read more

Cám cọ

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Indonesia, Malaysia

Đặc tính chất lượng:
– Protein: 14% Min
– Xơ: 20% Max
– Profat: 20% Min
– Độ ẩm: 12% Max

Quy cách:
– Bulk/Container

Read more

Tinh bột bắp

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Ấn Độ, Hàn Quốc

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 12% max
– P/H: 5-7%

Quy cách:
– PP Bag in Container

Read more

Cám dừa

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Read more

Bắp hạt

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam, Argentina, Brazil, Mỹ, Pakistan,…

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 14.5% Max
– Hạt vỡ: 3% Max
– Tạp chất: 2% MAx

Quy cách:
– Bulk/Container

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.