Flip book element

DDGS

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Cám dừa

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Khô cải đắng

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Kho dầu cải ngọt

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Cám cọ

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Tinh bột bắp

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Cám dừa

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Bắp hạt

Thông tin sản phẩm

Xuất xứ:
– Việt Nam

Đặc tính chất lượng:
– Độ ẩm: 6 % max
– Tro: 0.1% max
– Bụi trà: không

Quy cách:
– Đóng gói

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.