Home > Products > Animal feed > Copra meal

Copra meal

Product information

Xuất xứ:
– Ấn Độ, Indonesia

Đặc tính chất lượng:
– Đạm: 19% Min
– Độ ẩm: 12% Max
– Xơ: 15% Max
– Cát sạn: 2.5% Max

Quy cách:
– Bulk/Cont

Contact