Home > Products > Animal feed > Rice bran extraction

Rice bran extraction

Product information

Xuất xứ:
– Ấn Độ, Việt Nam,…

Đặc tính chất lượng:
– Profat: 16% Min
– Xơ: 14% Max
– Độ ẩm: 12 % Max
– Cát sạn: 3%

Quy cách:
– PP BAG

Contact