Văn hóa của công ty
YÊU THƯƠNG – ĐOÀN KẾT – CÔNG BẰNG – BÌNH ĐẲNG – NHẤT QUÁN
Hình ảnh
Với môi trường làm việc bình đẳng, đội ngũ tươi trẻ. VINIMEX chúng tôi vui hết sức làm hết mình.
Videos